Casa de aldea  

CASA DE ALDEA - Grupo B

Comprende este grupo as "Casas de Aldea" situadas no medio rural que pola súa antigüidade e características de construción responden á tipicidade propia das casas rústicas galegas.